Yabancı Uyruklu Kişilerin Türkiye’de Şirket Kurması

Yabancı uyruklu kişilerin şirket kurması

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de şirket kurma hakkına sahiptir. Yabancı uyruklu kişilerin şirket kuruluşu ve ticari faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabiidir kısaca yabancı kişiler de şirket kurulumunda yerel vatandaşla aynı haklara sahiptir.

Bu noktada Türkiye’de şirket kurmak/yatırım yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin anılı bu kanun hükümlerine uyması zorunluluk teşkil etmektedir. Bu nedenle yabancı uyruklu kişilerin şirket kurulumu aşamasında bu konuda uzman avukatlardan yardım almaları mağduriyet yaşamamaları açısından önem arz etmektedir.

Yabancı uyruklu kişilerin şirket kurması için dikkat etmesi gereken en önemli konu Türkiye’de şirketi kurduktan sonraki çalışma izinleri ve ikamet/oturum izinlerini sağlama aşamasıdır.

Yabancı uyruklu kişilerin şirket kurması
Yabancı uyruklu kişilerin şirket kurması

Özatan Hukuk Bürosu’nda yabancı kişileri yönelik; şirket kurulumuna ilişkin danışmanlık hizmeti, şirket kuruluşu ve devamında ikamet iznine ilişkin süreçlerin takibi yapılmaktadır.

  • Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki yabancı uyruklu kişinin Anonim Şirket Kurması halinde veya anonim şirkete ortak olması halinde çalışma izni alması zorunludur.

Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması konusunda özellikle alanında uzman avukattan yardım alınması gerekmekte olup Özatan Hukuk Bürosu olarak yabancı uyruklu kişilerin şirket kurmasından çalışma iznine/ oturma iznine kadar olan süreçteki tüm prosedürleri hukuki çerçevede gerçekleştirmekteyiz.

Yabancı Uyruklu Kişilerin Türkiye’de İş Kurması

Türkiye’de iş kurmak isteyen yabancı uyruklu kişiler Türk vatandaşlarının sahip olduğu aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Şirket kurma ve hisse devri koşulları yerel yatırımcı ile aynı olup yatırım şekilleri TTK’na bağlıdır. Yabancı uyruklu kişiler de yerel yatırımcı gibi TTK’da yer alan şirket türlerini kurma hakkına sahiptirler. (Anonim şirket, Limited Şirket gibi)

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de iş kurmak istedikleri takdirde aşağıda yer alan adımları gerçekleştirmelidir.

  • Mersis’e kayıt Şirket belgelerinin düzenlenmesi
  • Noter tasdik işlemlerinin yapılması
  • Vergi numarası alınması
  • Şirket sermayesinin %0,04’ünün
  • Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yatırılması
  • Şirket kuruluş sermayesinin %25’nin bankaya yatırılması ve dekontun sunulması
  • Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil başvurusunun yapılması

“Yabancıların oturma izni” yazımıza göz atınız…

https://esinozatan.av.tr/yabancilarin-oturma-izni/

Tavsiye Edilen Yazılar