İcra Hukuku

İcra ve haciz işlemleri için icra avukatıyla işlemlerin takip edilmesi alacağınıza ulaşmak açısından önem teşkil etmektedir. Buna ek olarak ise, kişilere haksız olarak başlatılmış olan icrai işlemlerin durdurulması da icra avukatı tarafından sağlanacaktır.

Hukuk büromuz icra hukukuna bağlı olarak meydana gelene uyuşmazlıklara çözüm sunmaktadır.

  • Alacakların tahsil edilmesi,
  • İcra Takibi (ilamlı, ilamsız) başlatmak,
  • Haciz işlemlerinin yapılması,
  • İpotek ve rehinlerin satışlarının yapılması,
  • Haksız olarak başlatılan icra takibine (Borca,imzaya) itiraz edilmesi

İzmir İcra Avukatı

İzmir icra avukatı
İzmir icra avukatı

Borçlunun rızasıyla ödenmeyen, özel hukuktan doğan borç devlet eliyle ödenmeye zorlanır. Bu ödeme hususunu konu alan hukuk dalını ise icra ve iflas hukuku denmektedir. İcra ve iflas davalarına icra avukatı bakar. İzmir icra avukatı borç ödenmemesi üzerine icra işlemlerini başlatır, yürütür ve borcun tahsilatı için alacaklı adına tüm hukuki işlemleri yapar. 

Taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına haciz konma talebinde bulunabilir. Eğer alacaklı ve borçlu arasında bu borcu ispatlayan herhangi bir yazılı belge bulunmuyorsa bununda takibini yapmak mümkündür. Bu gibi durumlarda genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi olarak bir uygulama yapılır. İcra ve iflas davaları günümüzde sıklıkla karşılaşılan davalardır. Normal hayat şartlarında insanlar iş ya da kişisel ihtiyaç gibi farklı nedenlerle kişi ya da kurumlarla borç ilişkisi içine girilebilmektedir. Bunun sonucunda bazı durumlarda borçlu olanlar borçlarına öde yemeyebilir. Karşılıklı olarak mağduriyet yaşanmaması adına icra ve iflas davaları açılır.

Tüm icra ve iflas hukuku işlemlerinin, alacak tahsili, haciz, rehin gibi işlemlerin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine görüşmelere iştirak edilmesi, iflas erteleme davalarının hazırlanması ve takibi gibi konularda şirket, kurum ya da şahıslara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bunun yanında hukuki SORUNLAR karşısında danışmak istedikleriniz varsa bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. Deneyimli ve alanda uzman avukatlarımız tüm sorularınızı yanıtlayacaktır. Aynı zamanda Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku (Trafik Kazaları, Araç değer Kayıpları) Tazminat Hukuku (Maddi, Manevi), Aile Hukuku, (Boşanma, Velayet) İcra Hukuku, başta olmak üzere Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Bilişim Hukuku gibi hukuki davalarda da danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İcra davalarında icra avukatı İzmir aşağıdaki konularda destek sağlamaktadır;

  • Alacaklı ve borçlu arasında borç tahsili konusunda arabuluculuk yapmak,
  • Vekil olduğu gerçek ve tüzel kişilerin haklarını dava boyunca savunmak,
  • Borçların normal şekilde tahsil edilememesi gibi bir durum olduğunda icra müdürlüğü vasıtasıyla icra takibini başlatmak,
  • İpotek ve rehin satışları ile ilgilenmek,
  • Haciz konulma işlemleri ile ilgilenerek satış işlemlerini başlatmak ve borçludan alacağın tahsil edilmesi vb.

İzmir en iyi icra avukatı araması yapıldığında pek çok seçenek karşınıza çıkabilir. İcra ve iflas konularında deneyimli bir avukatla çalışmak oldukça önemlidir. Ticari işlemlerden kaynaklanan bilen borç ve alacaklar konusunda hukuki süreçlerin başlatılması ve takip edilmesi gerekmektedir. Bu işlemler süreli ve karmaşık prosedürlerden oluşur. Bu noktada uzmanlaşmış bir avukat davanın olumlu bir seyirde ilerlemesine yardımcı olur.

İcra ve iflas davaları boyunca avukatlar hem kurum hem de şahsın mağduriyet yaşamaması adına adımlar atmaktadır. Borçlunun tüm süreçleri de takip edilir ve alacağı tahsil edildikten sonra dosya kapatılır. İcra davalarında borç miktarı küçük ya da büyük rakamlardan meydana geliyor olabilir. Burada önemli olan borcun miktarı değil alacağın tahsil edilip edilmemesi en önemli hususlardan biridir. Bu konularda uzun süre dosya takibi yapmış ve deneyimli bir avukatla çalıştığınızda alacağınıza daha hızlı kavuşurken aynı zamanda işlem takibi gibi uzun ve karmaşık süreci kolayca atlatmış olursunuz.