Sigorta Hukuku

Sigorta şirketi ve kişiler arasında yaşanan uyuşmazlıklar özellikle çok spesifik ve teknik bir konu olup alanında uzman bir sigorta hukuku avukatı tarafından çözümlenmesi gerekmektedir.

Özatan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, sigorta hukuku alanında uzun süredir hizmet vermekte olup kişilerin sigorta ile ilgili olarak yaşadıkları uyuşmazlıklara çözüm bulmaktayız.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

(Trafik Sigortası)’na bağlı tazminat davaları,

  • Mesleki Sorumluluk Sigortası,
  • İşveren Sorumluluk Sigortası,
  • Ürün Sorumluluk Sigortası,
  • Sigorta Poliçesi kaynaklı davalar (rücu)

Sigorta Avukatı

İzmir sigorta avukatı
İzmir sigorta avukatı

Sigorta avukatı, sigorta şirketleri ve sigortalılar arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözümü konusunda avukatlık hizmeti vermektedir. Pek çok sigorta türü vardır. Sigorta, bir tarafın para ödediği ve diğer tarafın meydana gelmesi durumunda belli türdeki kazaları tazmin etmeyi taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Sigorta sözleşmesine göre sigorta ettiren pirim öderken sigortacıda sigorta tazminatını ödeme yükümlülüğüne sahiptir.

Sigorta hukuku avukatı bu anlamda sigorta konusunda herhangi bir anlaşmazlık çıktığında bu davalara bakan avukattır. Sigorta hukuku alanında gerçekleşen yasal düzenlemelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda sigorta hukuku da oldukça geniş kapsamlı bir hukuk dalı haline gelmiştir. Kendini özellikle sigorta davalarında yetiştirmiş kişilere ise sigorta avukatı denmektedir. Pek çok farklı sigorta türü olduğundan ve sigorta hayatın pek çok yönüne dokunduğundan, çoğu avukat sigorta hukukunun bazı yönlerine aşinadır.

Sigorta hukuku ülkemizde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Sigorta Hukuku alt başlığında incelenmektedir. İlgili Kanunun 1401 ve 1535 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu kanunun dışında özel olarak hazırlanmış olan Sigortacılık Kanunu ve yönetmelikler de bulunmaktadır. İzmir sigorta hukuku avukatı yaşanabilecek kazalar sonunda uzmanlık alanı ve deneyimi sayesinde menfaatlerinizi koruyacaktır. Böylece herhangi bir kaza sonucunda maddi olarak yaşanan kayıplar karşılanmış olur.

Bununla birlikte özellikle trafikle ilgili sigortalılık kazalarında ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda yetkin bir avukatla çalışmak dava sürecinin olumlu bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Sigorta hukuku oldukça geniş kapsamlı bir konudur ve bu konuda uzmanlaşmış olmak önemlidir. Sözleşmelerinin hazırlanması, kısmi fesih, cayma işlemi, sigortacının iflası gibi işlemler bu alanın konusudur. Bununla birlikte zarar görene yönelik ödemelerin, zarar veren taraftan ödemenin sağlanması, kaza sigortası, emeklilik gibi konularda yine aynı alana aittir.

Sigortacılık içerisinde sigortacı, sigorta ettiren ve sigortalı olmak üzere üç ana başlık vardır. Sigorta sözleşmeleri ile belli bir prim karşılığında rizikoyu üstlenen şirkete sigortacı denmektedir. Sigortalı ise yaşam ya da sağlık giderlerini sigortayla teminat altına alan kişidir. Sigorta ettiren, sigortacı ile sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme yükümlülüğünü üstlenen kişidir.

Sigortalı ve sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlık küçük iddialar olduğunda genellikle sorunsuz bir şekilde çözülebilir. Fakat hem kişinin hem de sigorta şirketi için daha büyük sorunlar olduğunda anlaşmazlık olasılığı daha yüksektir. Yangın, hırsızlık veya başka bir felaket nedeniyle büyük bir zarara uğradığınızda sigorta talebinde bulunabilirsiniz. Bu durumda haklarınızın ne olduğundan emin değilseniz ve sigorta şirketinize güvenmekten endişe ediyorsanız avukata danışabilirsiniz. Hasar talebinde bulunmak için sigorta şirketinize başvurmadan önce deneyimli bir avukatla konuşmak da önemlidir. Böylece karşılaşılacak sorunlar önceden önlenmiş olur.

Özellikle sigorta davalarındaki anlaşmazlıklarda müvekkilini savunan ve müvekkilinin kanundan doğan haklarını kazanmasını sağlayan kişiler sigorta davası avukatıdır. Sigorta avukatı İzmir bölgesinde Özatan Hukuk Bürosu ve Danışmanlık Bürosu sigorta hukuku alanında da hizmet veren geniş kapsamlı bir avukatlık bürosudur. Avukatlık büromuzda sigorta hukukunun yanında, Tazminat Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku gibi hukuk alanlarında da danışmanlık sağlanmaktadır. Deneyimli kadrosuyla çalışmalarına devam eden hukuk büromuza sigorta davaları konusunda detaylı bilgi için ulaşabilirsiniz.