Ticaret Hukuku

Özatan Hukuk ve Danışma Bürosu olarak İzmir avukatlık ofisimizde, ticaret alanında hukuki uyuşmazlıkları bulunan herkese profesyonel hizmet vermekte olup Anonim Şirketler ve Limited Şirketlere hukuki danışmanlık vermekteyiz.

 • Ticaret Hukuku’na ilişkin olarak;
 • Şirket Ana sözleşmesinin hazırlanması,
 • Şirket Kuruluşu,
 • Şirketlerin tasfiyesi,
 • Hisse Devirleri,
 • İşletme Devri,
 • Şirket sözleşmelerinin hazırlanması,

başta olmak üzere ticaret hukuku alanında hizmet vermekteyiz.

İzmir Ticaret Hukuku Avukatı

İzmir Ticaret Hukuku Avukatı
İzmir Ticaret Hukuku Avukatı

İzmir ticaret hukuku avukatı ticari faaliyetleri düzenleme, ticari davalar için açıklamaları ortaya koyan hukuk dalıdır. Özellikle şirketlerde ve işletmelerde yapılan her faaliyeti, fiili ve işlemleri ele almaktadır. Bu kapsamda onları korurken, oluşabilecek olumsuzluklarda dava olarak mahkemeye iletir.

Bundan sonraki süreçte ise hukuk türüne göre deliller ve evraklar toplanarak, gerekli süreçler başlatılır. Süreç sonuna gelindiğinde dava çözülmekte olup, süreç esnasında bilirkişilerin görüşlerinden de yararlanılmaktadır. 

Olumlu sonuçların alınması için ticaret hukuku üzerine uzmanlaşmış avukatlık hizmetlerine ihtiyaç vardır. Ticaret hukuku çalışma alanında ticari işletmeleri alakadar eden her ticari işi ele almaktadır. Genellikle firmaların hareketlerini inceleyerek, kanuna göre uygunluğu değerlendirilir. Eğer suç oluşturan durumlar varsa davalar açılır. Dolayısıyla şirketler adına büyük bir önem taşımaktadır.

Ticaret hukuku kapsamında farklı türler olup bunlar birbiriyle ilişkilidir. Ancak farklılık gösterdikleri alanlar da vardır. Bunun temel nedeni, işleyişini ve çalışmasını kolaylaştırmaktadır. Bunlar temel hatlarıyla şunlardır;

 1. Ticari bakımdan vakıf ve derneklerin varlığı
 2. Ticaret işletmelerinin faaliyetleri
 3. Tüzel kişiler ve tacirlerin durumu

Söz konusu alanlar ilgili mahkemede durumu gözeterek, özel inceleme yapılmasına destek olur. Bu etmenlere bağlı olarak süreçler uzayıp kısalabilir. Dolayısıyla daha kısa sürede sonuç alınabilmesini de mümkün kılar.

Ticaret hukuku avukatı, iş yerleri için genel olarak adil bir ortamın meydana getirilmesine, kazançta eşitliğe yardım eder.

Ticaret avukatları ticaret hukuku alanında farklı dava türlerine bakmaktadır. Bunlar ana hatlarıyla aşağıda olduğu gibidir;

 1. Anonim ve şirket davaları
 2. Gizlilik sözleşmeleri
 3. Kredi sözleşmeleri
 4. Teminat için yapılan sözleşmeler
 5. Niyet mektubu için meydana getirilen teklif mektupları
 6. Haksız yere rekabet neticesinde açılan davalar
 7. İflası belirli bir süre ertelemek ya da iflas etmek için açılan davalar
 8. Firmaların alacak tahsili için açılan davalar
 9. Ticaret ününe tecavüz olmaması için açılan davalar
 10. Ortaklıktan vazgeçme, çıkma davaları
 11. Hisseyi devretmek için meydana getirilen sözleşmeler
 12. Ortaklık sözleşmesinin hazırlanması
 13. Verginin ödenmemesi sonucunda vergi hukukunda meydana gelen davalar

İzmir ticaret avukatı bunun dışında farklı konularda davalara da bakmaktadır. Hukukun özel bir dalı olan bu konu ticari işler, cari hesaplar, ticarette olan birlik ortaklıkları, acentelik, tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı gibi genel esas ve temel ilkeleri bulundurmaktadır.

Ticaret hukukunda dava türleri haricinde, hukukun da bazı sınıfları vardır. Bunlar daha kolay çalışma olanağı tanımakta olup işleyiş bakımından bazı benzerliklere sahiptir. Davaların açılması ve ilgili oldukları mahkeme benzese de yöntemleri bakımından farklıdır. Bunlar temel olarak şu şekilde ayrılmaktadır;

 1. Rekabet hukuku
 2. Sigorta hukuku
 3. Fikri mülkiyet hukuku
 4. Deniz ticareti hukuku
 5. Sermaye piyasası hukuku
 6. Taşıma hukuku
 7. Kıymetli evrak hukuku
 8. Şirketler hukuku
 9. Ticari işletme hukuku

Söz konusu ticari hukuk dalları İzmir şirket avukatı kapsamına da girmektedir. Tüm bu dallarda mahkemeye başvurularda gerekli evraklar farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla küçük farklılıkları yer almaktadır.

En iyi ticaret avukatı arayışınız bulunuyorsa karşınıza pek çok seçenek çıkabilir. Özatan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu müvekkillerine kalıcı çözümler sunar.