Tazminat Hukuku

Hayatın olağan akışında kişilerin uğramış olduğu haksız fiil nedeniyle ortaya çıkan zararlarının karşılanması talebi ile açılan davalar tazminat davası olarak adlandırılmaktadır. Kişi uğradığı zararları maddi – manevi tazminat olarak talep eder.

Tazminat avukatı olarak uzman olduğumuz hukuk büromuzda;

 • Tazminat avukatı tarafından açılacak olan tazminat davalarında,
 • Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • Hakaret nedeniyle kişilik haklarına saldırı sonucu açılan maddi – manevi tazminat davaları
 • Boşanma davası nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davaları

Konusunda hizmet verilmektedir.

İzmir Tazminat Hukuku Avukatı

Tazminat hukuku avukatı
Tazminat hukuku avukatı

İzmir tazminat hukuku avukatı haksız durumlar veya değişik nedenlerden dolayı meydana gelen tazminat anlaşmazlıkları ile ilgilenmektedir. Bu konuya pek çok başlık girse de temel olarak maddi ve manevi şekilde ikiye ayrılmaktadır.

 

Maddi tazminat davalarında ölüm neticesinde oluşan, destekten yoksunluk, maluliyet, işgücünün kaybedilmesi ya da bedensel zararlardan dolayı ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra mal varlığının zarara uğramasından da bu tazminat davaları kaynaklanabilir.

Manevi tazminat davalarındaysa haksız eylem ya da fillerin sonucunda, kişinin ruhsal sağlığında oluşan ıstırabın çözülmesi amaçlanmaktadır. Tazminat hukukunun alanına giren her davaya İzmir Tazminat hukuku avukatı hizmet vermektedir.

Bununla birlikte tazminat davası hangi alanda açılabilir? Sorusu da merak edilmektedir. Tazminat davası birçok konuda açılabilmektedir. Türkiye’de genellikle en çok görülen bazı davalar aşağıda olduğu gibidir;

 1. Nişanın atılması sebebiyle maddi ya da manevi tazminat davaları
 2. Kıdem ve ihbar tazminat davaları
 3. Boşanma durumunda manevi ya da manevi tazminat davaları
 4. Hakaret sebebiyle tazminat davası
 5. Sözleşmeye aykırı davranma tazminat davası
 6. Tıbbi hata nedeniyle tazminat davası
 7. Maddi hasarlı-yaralamalı-ölümlü trafik kazası tazminat davası
 8. İş kazası ardından tazminat davası
 9. Meslek hastalığı tazminat davaları
 10. Yaralama sebebiyle tazminat davası

İzmir Tazminat hukuku avukatı bunun yanı sıra marka ve patent davalarıyla da ilgilenmektedir. Markanın itibarını zedeleyecek haller, taklit durumları, markanın kullanılmasıyla elde edilen haksız kazançlar marka davalarının temelini meydana getirmektedir.

Patent davaları da bununla benzerlik gösterse de yapısal itibariyle farklıdır. Bu gibi durumlarda tazminat hukuku devreye girmektedir.

Tazminat davaları, 5271 sayılı olan Ceza Mahkemeleri Kanunu içinde, tazminat istenmeyecek kişiler başlığında bazı hükümlerle tanımlanmıştır. Bu çerçevede kanuna uygun biçimde yakalananlar, tutuklanan kişilerden bazı durumlarda tazminat istenmemektedir.

Davayla ilgili hükümlerin ya da kararın kesinlik kazandığı bilgisinin tarafa tebliğ edilmesi sonrasında, üç güne kadar, hüküm veya kararın kesinleşme tarihini izleyen bir sene içinde tazminat istenebilmektedir. Bu nedenle 3 aylık ve bir senelik süreler önemlidir.

Tazminat avukatı İzmir bazı durumlarda ilgili tazminatta indirim sağlamaya da yardımcı olabilir. Zarar gören taraf, zarara neden olan fiile rıza göstermişse veya doğmasında, artmasında etkili olmuşsa hâkim tazminatın indirilmesine yahut tamamen kaldırılmasına yönelik karar verebilir.

Zararın oluşmasında sebep hafif kusuru olan, tazminat yükümlülüğü bulunan tazminatı ödeme durumunda yoksulluğa düşecekse, hakkaniyet gerektirdiği durumda hâkim yine tazminatta indirime gidebilir.

Bunun yanı sıra 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde kusuru aranmayan sorumluluk halleri de vardır. Bunlar objektif sorumluluk olarak da isimlendirilmekte olup, hükümlerin her birinde ayrı şekilde ifade edilmektedir. 

Tazminat hukukunda yetkili ve görevli olan mahkemelere 5271 sayılı Türk Ceza Muhakemesi Kanununda yer verilmektedir. Söz konusu dava, zarara uğrayan tarafın oturduğu yerde mevcut ağır ceza mahkemesi içinde görülmektedir.

Davacının ikamet ettiği yerde bir ağır ceza mahkemesi varsa, söz konusu mahkeme tutuklama veya devamlı işin karar veren mahkemesiyse en yakın ağır ceza mahkemesine gidilir.