Yabancılar Hukuku

Yabancılar hukuku, bir devletin ülkesine gelen yabancılar için uyguladığı kanunlardan oluşan hukuk dalıdır. Yabancı kişiler bulunduğu ülkenin hakimiyetindedir. Vatandaşı bulunduğu devletin diplomatik himayesi içerisinde olmaya devam etmektedir. Yabancılar hukuku kuralları içerisinde milletlerarası anlaşmalar ile tespit edilen haklardan daha az hak verilirse kişinin vatandaşı olduğu devlet diplomatik himaye yoluna başvurur. Bu duruma yabancılar hukuku denir.

Yabancıların Oturma İzni

Yabancı Uyruklu Kişilerin Şirket Kurması

Yabancıların oturma izni
Yabancıların oturma izni
Yabancı uyruklu kişilerin şirket kurması
Yabancı uyruklu kişilerin şirket kurması

Yabancılar Hukuku Neleri Kapsamaktadır?

Yabancılar hukuku kapsamları maddeler halinde şöyledir:

  • Vatandaşlık işlemleri
  • Evlilik veya boşanma
  • Yeni doğum
  • Oturum izni
  • Çalışma izni
  • Şirket kurma izni
  • Konsolosluk işlemleri