Tam Yargı Davası Nedir?

Tam yargı davası

Tam yargı davası, idarenin eylemleri ve uygulanan bir işlem nedeniyle ortaya çıkan ihmalden dolayı kişinin maddi ve manevi zararının karşılanması için açtığı bir dava türüdür. Türk İdare Hukuku, tam yargı davalarını tazminat davası olarak da adlandırır. Tam yargı davalarında, idarenin yaptığı işlem veya eylem karşısında hukuka aykırılık, ihmal olup olmadığı tespit edilmektedir.

Tam yargı davaları; tazminat davası, istirdat davası, vergi davası ve idari sözleşmelerden kaynaklı tam yargı davası niteliğinde açılabilir. Tam yargı davalarının açılma süresi, idareden kaynaklı oluşan ihlalin verdiği zararın açık bir şekilde öğrenildiği tarihten itibaren geçerli sayılmaktadır. Geçerli tarihten itibaren altmış gün içinde tam yargı davasının açılması gerekir.

Tam Yargı Davası Neden Açılır

Tam yargı davaları, hizmet eksiliğinden veya kusurlarından dolayı açılmaktadır. İdarenin yapması gereken hizmetleri eksik yapması, yapmaması veya verilen süre içinde yapmamasından kaynaklı davalar açılmaktadır. Diğer bir konu da İdarenin kusursuz sorumluluğundan kaynaklı davalardır. İdarenin sorumlu olduğu konularda kusur olmaksızın oluşan tehlike ve zararlardan dolayı sorumluluğu kapsamında dava açılır ve tazminat ödenir. Bu sorumluluk kapsamında kişilerin uğradığı zarar karşılanır ve mağduriyet giderilir.

Tam Yargı Davası Nasıl Açılır?

Tam yargı davaları, işlemin konusuna göre Danıştay, Vergi ve İdare Mahkemelerine uygun bir şekilde hazırlanan dava dilekçesi ile açılmaktadır. Açılan dava konusu, tarafların bilgileri ayrıntılı bir şekilde hazırlanmalı ve davaya ait deliller belirtilmelidir. Kanunen kurallara uygun olmayan dilekçeler reddedilir ve tekrardan eksiklerin giderilmesine yönelik dava açılması istenir.

Tam Yargı Davalarında Görevli Mahkemeler

  • Danıştay
  • İdare mahkemesi
  • Bölge İdare mahkemesi
  • Vergi mahkemesi

Tam Yargı Davası ve İptal Davalarının Arasındaki Fark

Tam yargı davası ve iptal davası birbirinden farklıdır. Tam yargı davası sadece idari işlemlerden dolayı açılmamaktadır. İdari eylemlerden ve idari sözleşmelerden kaynaklı da açılabilir. Tam yargı davası, kişinin ihlal edilen hakkını korumaktadır ve öznel bir davadır. İptal davalarında da hukuk düzeninin koruması amaçlanır, menfaati ihlal edilen kişiler tarafından açılır ve nesnel bir davadır. İptal davasında ve tam yargı davasında aynı yargılama yöntemi uygulanmaktadır.

Tam yargı davası hakkında daha fazla detaylı bilgi almak için https://esinozatan.av.tr/tazminat-hukuku/ sayfasını ziyaret ederek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Tavsiye Edilen Yazılar