Sigorta Koruması Nedir? Ne Zaman Başlar?

Sigorta Koruması, sigortacı ile sigortalı arasında belirlenen konular kapsamında sözleşme ya da mevzuat sistemine ait hak ve yükümlülükler ile ortaya çıkan anlaşmazlıkları, yargı çerçevesinde giderilmesini ve hukuksal çıkarların korunmasını amaç edinir.

Sigorta Koruma Kapsamı

Sözleşme ile sigortalı arasında gösterilecek olan konu veya konularda sigorta koruması olduğu vakit iki taraf için de hukuksal koruma sağlanabilir. Sigorta koruma kapsamına giren maddeler şunlardır:

 • Motorlu araca bağlı hukuki koruma
 • Sürücü hukuki koruması
 • Taşınmaz mala bağlı hukuki koruma
 • Kişi-aile hukuki koruması

Motorlu Araca Bağlı Hukuki Koruma Nedir?

Sigortacı, sözleşmenin içinde belirttiği araçların sahibi veya kiracısı gibi durumlarda sigortalıya koruma sağlamaktadır. Motorlu Araca Bağlı Hukuki Korumaya dahil olan konuları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Yasal ve cezai sorumluluk kurallarına göre sözleşmede belirtilen motorlu araçla ilgili olarak, borçlar hukukuna tabi sözleşmeler haricinde ortaya çıkacak uyuşmazlıklar da koruma sağlanır.
 • Sürücü belgesinin kaldırılması, yeniden alınması ve kısıtlanmasıyla ilgili kamu kuruluşlarına yapılan itiraz ile açılan davalarda hukuksal çıkarların korunmasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

Ek sözleşme ile sigorta koruma kapsamına giren konular şunlardır;

 • Belirtilen araç ile ilgili borçlar hukukuna tabi sözleşmelerden doğacak olan uyuşmazlıklar,
 • Sigortalı kişinin kamuya açık bir trafikte bisiklet sürücüsü, yaya veya diğer bir araçta yolcu sıfatından doğabilecek uyuşmazlıklar,
 • İddia ve yarışlara katılma sonucunda ya da bunlara hazırlık denemelerinden dolayı ortaya çıkacak diğer uyuşmazlıklar

Sürücü Hukuki Koruması Nedir?

Sürücü Hukuki Korumasında aracı kullanan sürücü ile anlaşma yapılır. Sigortacı sigortalıya, sözleşmede belirtilen kişi veya bir başkası adına tescilli araçları, sözleşme veya hukuki olarak sürücü olacak kişinin ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuksal korumasını sağlar. Ek sözleşme ile koruma kapsamına giren hususlar şunlardır;

 • Sigortalı bisiklet sürücüsü, yaya veya yolcu sıfatıyla hukuki olarak çıkarlarının korunması.
 • İddia ve yarışlara katılma sonucunda ya da bunlara hazırlık denemelerinden dolayı ortaya çıkan uyuşmazlıklar.

Taşınmaz Mala Bağlı Hukuki Koruma Nedir?

Sigortacı sigortalıya, sözleşmede belirtilen taşınmaz malın tamamını veya bir bölümünün sözleşmede belirtilerek kiralayana, kiracısına ya da hak sahibi şahısların birine veya bütün hepsini kapsayarak ortaya çıkacak uyuşmazlıkların korumasını sağlar.

Kişi-Aile Hukuki Koruması Nedir?

Kişi-Aile Hukuki Korumasında sigortacı sözleşmeyle beraber sigortalıya, açıkça gösterilmiş olan diğer aile bireylerine veya birlikte yaşadığı şahıslara belirtilen kurallarda hukuksal koruma sağlamaktadır. Kişi-Aile Hukuki Korumasına dahil olan konular şunlardır;

 • Sigortalı kişinin yasal sorumluluk şartlarından dolayı muhatabı olduğu tazminat istemlerinden ortaya çıkan uyuşmazlıkları korumaktadır.
 • Sigortalı kişi ceza, disiplin veya mesleki kuralları sorun teşkil edecek şekilde suçlanması ya da bu amaçla maruz kaldığı işlemlerde dava açabilir veya açılan davalara bizzat katılabilir.
 • Kişisel iş ilişkileri, işçi ve işverenden dolayı kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Sigorta döneminde bir yıl içinde en çok iki kez olmak üzere aile ve miras hukukuna bağlı olarak sigortalı olan kişi, hukuki olarak kendi isteğiyle avukatına danışabilir.
 • Sosyal güvenlik kurumlarına ve o amaçla kurulan sandık ve vakıflar ile ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda koruma sağlamaktadır.

Ek sözleşmeyle Teminat Kapsamına Giren Diğer Önemli Hususlar

 • İnşaat sözleşmeleri
 • Aile ve miras hukuku
 • Maden, taş ocakları ve orman hukuku
 • Vergi ve kamu alacaklarından ortaya çıkan işlemler
 • Çekişmesiz yargıya ilişkin konular
 • Gümrük hukuku işlemleri
 • İflas ve iflas anlaşması işlemleri,
 • Uluslararası yargı yolları ile ilgili işlemler
 • Teminatın içinde veya dışında kalan konular haricindeki diğer hususlardan doğan anlaşmazlıklar da sigorta koruma kapsamına girmektedir.
 • Daha fazla detaylı bilgi için sigorta hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar