Sigorta Hukuku Nedir?

Sigorta hukuku, sigortacı ile sigortalı arasında imzalanan sigorta sözleşmesiyle beraber hayatın getireceği risklere, aksiliklere karşılık kişinin zararını ve hayatını güvence altına almasıdır. Sigortacı, belirlenen bir prim karşılığında kişinin uğrayacağı tüm tehlikeleri en aza indirmektedir. Sigorta türleri kişinin yararına ve kullanım şekline göre değişmektedir.

Sigorta Sözleşme Şartları;

 • Prim ödemesi
 • Beyan yükümlülüğü
 • Sigorta poliçesi hazırlama
 • Riziko gerçekleştiği vakit beyanda bulunma
 • Tehlike sonrası zararı hafifletme veya kurtarma
 • Hasar durumunda tazminat ödenmesi

Sigorta Hukuku Türleri;

 • Can sigortaları
 • Zarar sigortaları

Can Sigortaları

Bu sigorta türünde, kişinin hastalandığında ya da yaşlılıktan ötürü çalışamadığı durumlarda hayatını devam ettirebilmesi için veya ölümünden sonra ailesinin bakım ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak için yaptırılan sigortadır. Bu sigorta türü üçe ayrılır:

 • Hayat sigortası
 • Kaza sigortası
 • Hastalık ve sağlık sigortası

Hayat Sigortası

Belirlenen bir prim karşılığında sigortalının ve ailesinin yaşamının güvence altına alınmasıdır. Şu durumlarda hayat sigortası devreye girmektedir:

 • Hastalık, vefat veya kaza gibi konularda ödeme
 • Sakatlık, hastalık gibi durumlarda iş kaybından dolayı meydana gelen maddi zararların karşılanması
 • Kişinin isteği dışında işsiz kalması durumunda var olan borçların ödenmesi
 • Ciddi hastalıklarda kişinin maddi güvence altına alınması ve tedavi masraflarının karşılanması

Kaza Sigortası

Kaza sigortası, sigortalı kişinin isteği dışında gerçekleşen kaza ve tehlike durumlarında kendini güvence altına almasıdır.

Hastalık ve Sağlık Sigortası

Hastalık ve sağlık sigortası, kaza ve hastalık gibi durumlarda kişinin tedavi ve giderlerini karşılayarak, geleceğini güvence altına almasıdır.

Zarar Sigortaları

Zarar sigortalarında, sigortalı kişi yapacağı sözleşmeyle beraber malvarlığına gelen tüm tehlike ve zararın bedelini almaktadır. Bu sigorta türü ikiye ayrılır:

 • Sorumluluk sigortası
 • Mal Sigortaları

Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk sigortası, sigortalının kendisini, ailesini veya yanında çalışan kişileri çeşitli ihmaller sonucunda oluşan maddi ve manevi zararlardan koruyarak, güvence altına alınmasını sağlar.

Mal Sigortaları

Sigortalı kişinin taşınır veya taşınmaz mallarına gelebilecek her türlü zarar ve tehlikeye karşı yapılan sigorta türüdür. Bunlar:

 • Yangın sigortası
 • Tarım sigortası
 • Hırsızlık sigortası
 • Deprem sigortası
 • İnşaat sigortası
 • Kasko sigortası
 • Nakliyat sigortası

Sigorta Hukuku Davaları Nelerdir?

Sigorta davaları, genel olarak sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirmediği zamanlarda açılan bir davadır. Sigortalı ve sigortacı arasındaki anlaşmazlıkları giderme amacıyla dava yoluna gidilir. Sigorta hukuku davaları şunlardır:

 • Kasko, havacılık, deniz sigortası davaları
 • Doğal afetler sonucunda oluşan sigorta alacak ve tazminat davaları
 • Trafik kazaları sonucunda maddi ve manevi tazminat davaları
 • Hayat sigortası, emeklilik sigortası, sağlık sigortası neticesinde doğan alacak ve tazminat davaları
 • Kişisel kazalara ilişkin davalar
 • Sigorta sözleşmesindeki yükümlüklerin ihlali neticesinde oluşan davalar
 • Ödenmeyen sigorta primlerinin oluşturduğu davalar

Daha fazla detaylı bilgi için sigorta hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar