İcra Takibi Süreci Nasıl İşler?

İcra süreci maddi hukuk doğrultusunda gerçekleşen istekler doğrultusunda devletin yardım etmesi ile birlikte gerçekleşir. Cebri icra prosedürleri tamamen kişilere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Başvuru olduğu takdirde meydana gelir. Alacaklı kişiler mevcut borcu talep etmesine rağmen ödeme alamadığı durumlarda meydana gelir. Bu doğrultuda cebri icra işlemleri başlayarak alacaklılar mevcut kamu gücünden yararlanır.

İcra takibi başlatmak isteyen kişilerin öncelikle bölgesinde yer alan İcra Müdürlüğü’ne takip talebinde başvurması gerekecektir. Müdürlük tarafından gerçekleştirilen araştırma doğrultusunda talebin uygun olduğu kabul edilirse icra emri veya diğer adıyla ödeme emri meydana gelir. Böylece borçlu kişiye tebliğ oluşturulur. Meydana gelen icra takipleri ilamlı icra ve ilamsız icra olarak karşımıza çıkabildiği gibi rehinin paraya çevrilmesi ile birlikte kambiyo senetleri gibi pek çok çeşidi ayrılmaktadır. Her icra süreci farklı özelliklere sahiptir.

İcra Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

İcra davasının durumuna göre süreç değişiklik gösterebilir. Dava açıldıktan sonra türü ve alacaklı sayısı gibi durumlara karşı da farklılık görülmesi mümkündür. Mevcut davalarda genel olarak fazla sıra bulunmasından dolayı dava süreci birkaç ay oynama gösterebilir. Konu dahilinde borcunu almak isteyen kişilerin hızlı davranması gerekecektir.

Takip başlatmak için başvuru yapıldıktan sonra 1 ay içerisinde net bir takip sonucu meydana gelir. Mevcut davalarda borçlu olan kişinin de itiraz hakkı bulunur ve bundan dolayı dava süreci uzama gösterebilir. İcra tehdidine karşı borçlu kişi ödeme yapmaz ise mahkeme haciz işlemlerine karar verir

Haciz Oluşumu

Müdürlük tarafından gerçekleştirilen ödeme emri tebliğ sonucunda kişi borcunu kabul ederek ödeme yaptığı takdirde dosya kapanır, haciz söz konusu değildir. Fakat borçlu tarafından borcun ödenmemesi durumunda takip meydana gelerek borçluya ait malların haczedilmesine karar verilir. Alacaklı kişi tarafından yapılan başvuru sonucunda borçlu kişinin mallarına haciz konulur. Bunun doğrultusunda ise mallar satılarak paraya çevrilir ve alacaklı kişinin borcu ödenmektedir. Haciz meydana gelmesi ile birlikte icra takibinin kesin bir hal alması gerekir.

Haciz işlemleri İcra Müdürlüğü tarafından yapılmaz. Borçlu kişinin mallarına haciz konulması istendiği takdirde alacaklının buna karşı bir talep oluşturması ve avans vermesi gerekir. İcra Müdürlüğü’ne haciz için başvuru yapıldığı takdirde haciz işlemleri 3 gün içerisinde başlanması gerekir. Haciz talebi sonucunda borçlu kişinin maaşı bulunuyor ise kanunlar doğrultusunda belli bir kısmı haciz konulması talep edilebilir. Buna karşı borçlu kişinin üstünde araç ev gibi taşınır veya taşınmaz mal varlığı bulunuyor ise bu mal varlığını satılması ve finansal çevrilmesi talep edilebilir.

Daha fazla detaylı bilgi için icra hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar